Colaboratori   eMAG Selgros MatHaus by Arabesque Romstal Dedeman Black Sea Suppliers Domo

Citește în română   Read in english   Lesen in deutsch   Lire en français   DETALII DESPRE COOKIE DECLARATE        POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR PERSONALE  
 
AKDEMIR PROD
 
PROIECTARE
 


   
Plecând de la documentele furnizate de către client, în funcţie de cerinţele acestuia, bazele proiectui presupun în principal executarea modelului geometric 3D şi desenarea planşelor de execuţie şi de detaliu, folosind programele de desen tehnic asistate de calculator, calculul şi proiectarea structurii cu ajutorul unui program specializat de element finit, calcul ce poate fi efectuat atât dupa normele româneşti, cât şi după normele Eurocode, verificarea şi optimizarea structurii, furnizarea unor schiţe şi vederi pentru structura generată şi calculată, dar si furnizarea notelor de calcul aferente.

Primul pas din procesul de autorizare a lucrărilor de construcţii este obţinerea Certificatului de Urbanism. Acesta este un act de informare, care nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. Certificatul de Urbanism este emis de Primărie prin Biroul de Urbanism. Obţinerea Autorizaţiei de construcţie este obligatorie pentru executarea unei construcţii. Dacă plănuiţi să faceţi o construcţie este bine să ştiţi că autorizaţia pentru construcţie se eliberează de către primăriile aferente, numai după ce aţi obţinut Certificatul de Urbanism.


Proiectul tehnic completat cu detaliile de execuţie stă la baza executării construcţiei. Este interzisă execuţia unei construcţii fără a avea la bază documentaţia unui proiect tehnic. Proiectul tehnic se realizează urmând prevederile din certificatul de urbanism, a normelor şi normativelor în vigoare (valabile în domeniul proiectării construcţiilor) şi dorinţele clienţilor. Fiecare proiect tehnic va fi întotdeauna ştampilat de cel putin un verificator de rezistenţă, unul de arhitectură şi uneori de unul specialitate după caz în funcţie de partea de proiectare a instalaţiilor fie ele, electrice sanitare sau termice.

Proiectul tehnic reprezintă o sinergie a specialităţilor, a viziunilor oamenilor şi a experienţei care trebuie să îndeplinească o multitudine de cerinţe, atât cele ale beneficiarului cât şi cerinţele legale, tehnologice, estice şi funcţionale, de rezistenţă si fiabilitate, siguranţă în exploatare şi în caz de situaţii deosebite, eficienţă economică în faza de execuţie şi ulterior în faza de exploatare.


Suntem parteneri de încredere, cu responsabilitate pentru respectarea şi realizarea cerinţelor clientului, avem o abordare creativă a proiectelor şi descoperim întotdeauna modalităţile optime pentru a da forma ideilor si viziunilor clientului. Asigurăm economii de timp şi reduceri de costuri prin managementul de proiect - un singur specialist responsabil de toate etapele de proiectare, prezentăm un control real al costurilor şi al termenelor prin serviciile integrate de proiectare, execuţie şi service. Vă aşteptăm să ne cunoaştem şi să vă convingeţi că putem deveni soluţia problemelor dumneavoastră.
 


Copyright © 2o13-2o23 - AKDEMIR PROD s.r.l. - Toate drepturile rezervate. Creat de enJoy | stats | |